fbpx

Dưới đây là thông tin thời gian, giáo viên giảng dạy của các lớp Yoga tại Yoga & Thiền Trái Tim Vàng chi nhánh Bình Dương.

THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú
05:00 – 06:00 Cô Hằng Cô Hằng Cô Hăng Cô Hằng Cô Hằng Cô Hằng  
06:10 – 07:10 Thầy Tịnh Thầy Tịnh Thầy Tịnh Thầy Tịnh Thầy Tịnh Thầy Tịnh  
08:30 – 09:30 Cô Nga Cô Xuân Cô Nga Cô Xuân Cô Nga Cô Xuân  
11:30 – 12:30 Thầy Cường Thầy Tịnh Thầy Cường Thầy Tịnh Thầy Cường Thầy Tịnh  
16:00 – 17:00 Cô Nga Cô Nga Cô Nga Cô Nga Cô Nga Cô Nga  
17:30 – 18:30 Thầy Phú Cô Nga Thầy Phú Cô Nga Thầy Phú Cô Nga  
18:30 – 19:00   Cô Hằng   Cô Hằng   Cô Hằng YOGA KIDS
19:10 – 20:10 Thầy Phú Cô Hằng Thầy Phú Cô Hằng Thầy Phú Cô Hằng  

Các bạn xem thông tin khung thời gian lớp học sau đó điền vô form và ấn nút gửi nhé!

Mọi chi tiết liên hệ:

  • Hotline: 0914 777 699
  • Email: ysc.charm@ghs.vn
  • Facebook: https://www.facebook.com/ysc.charm